Gerhard Schlepphorst

Gerhard Schlepphorst to jeden z najwybitniejszych hodowców gołębi pocztowych. Lista Gołębi Rozpłodowych w naszym Centrum Hodowlanym.