W Centrum Hodowlanym Europa możemy odnaleźć pary rozpłodowe takich szczepów i hodowli jak: