Jens_Aedtner

Jens Aedtner to jeden z najwybitniejszych hodowców gołębi pocztowych. Lista Gołębi Rozpłodowych w naszym Centrum Hodowlanym.