NL-17-3750775

Samiczka o numerze NL17 – 3750775 jest specjalnym imbredem na najlepszego gołębia Jana Bullensa jakim bez wątpienia jest jego słynny Red Bullens.

 

Gdy spojrzymy w jej rodowód wszystko staje się jasne. Tak silne pokrewieństwo gwarantuje nam wybitne walory lotowe i hodowlane tego ptaka.

 

 

Pochodzenie ptaka potwierdzone jest certyfikatem badania DNA wykonanym w holenderskim laboratorium.